Followers

13 April 2010

Saya Mesti Islam di Sudut Akidah (part 4)

16. Saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap
keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Sifat tawakal
inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa
dan diri saya yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi
dengan mudah. Sifat ini menepati seruan Allah s.w.t:
"....sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah
baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya).
(Surah Al-Talaq 65: Ayat 3)

Lihat betapa indahnya pesanan Rasulullah s.a.w untuk kita, di dalam
sebuah hadisnya:
"Peliharatitah perintah Allah nescaya ia akan memelihara engkau (sepanjang
masa), peliharalah larangan Allah nescaya engkau dapati ia selalu di
hadapanmu. Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah
dan apabila kamu engkau memohon hendaklah engkau memohon petolongan
dari Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi
sesuatu manfaat untukmu, mereka tidak dapat memberinya melainkan
mengikut apa yang telah Allah tetapkan untukmu dan sekiranya mereka
sepakat untuk menimpakan engkau dengan sesuatu keburukan tidaklah
mereka dapat melakukannya melainkan dengaan sesuatu yang Allah Taala
telah tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering
kertas (telah ditentukan kesemuanya)." (Hadith diriwayatkan oleh At-
Tirmizi berkata: Ini hadith Hasan Sahih)

17. Saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmatnya ke atas diri saya yang
merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya.
Bersyukur itu adalah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang
penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah menyatakan:
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak
mengetahui sesuatupun dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran
dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur.
(Surah Al-Nahl 16: Ayat 78)

Seterusnya Allah berfirman:
Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan
kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan ia serta kami keluarkan
daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. 34- Dan
kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan
padanya beberapa mata air, 35- Supaya mereka makan dari buah-buahannya
dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak
bersyukur?.
(Surah Yasin 36: Ayat 33-35)

Sebenarnya Allah s.w.t telahpun menambahkan kurnianya kepada
orang-orang yang bersyukur dan mengugut akan menambah kerugian
terhadap golongan yang ingkar. Firman Allah:
Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya! Jika
kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi
sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras.
(Surah Ibrahim 14: Ayat 7)

18. Saya mestilah sentiasa beristighfar memohon keampunan kepada
Allah, istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping
memperbaharui taubat dan iman. Istighfar juga dapat memberikan
kerehatan dan keheningan kepada jiwa.
Allah berfirman:
Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri
(dengan melakukan maksiat) kemudian dia memohon ampun kepada Allah,
nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
(Surah Al-Nisa' 4: Ayat 110)

Firman Allah seterusnya:
Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon
ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan
dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji
yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya
dan akibatnya).
(Surah Ali-'Imran 3: ayat: 135)

19. Akhir sekali saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah (merasai
berada di bawah pengawasan) dengan Allah s.w.t dalam keadaan
terang mahupun tersembunyi kerana mengingatkan firman Allah:
Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya
dan tiada (berlaku antara) lima orang melainkan Dialah yang keenamnya dan
tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai, melainkan
Dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian Dia
akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat, apa yang mereka telah
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
(Surah Al-Mujadalah 58: 7)

Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat
pertama bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan
Islam sebagai cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah selari dengan apa
yang terkandung di dalam Kitabullah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah
s.a.w. Akidah adalah tunjang agama kita. Apabila rosaknya akidah kita, maka rosaklah akidah kita. Oleh itu, sama-samalah kita pelihara akidah kita dan semoga Allah sentiasa memelihara kebenaran akidah kita. Amiin.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan